יש לנו רשימה להדחה ה10 של העונה

אלה המועמדים ברשימה הסופית להדחה השבוע – 4 חדשים, ותיקה אחת

סתיו קצין, עדן שבירו, יאיר כמכאג'י, שיר צרפתי, אורי נגר –