סקר הדחה 17 האח הגדול

יש לנו רשימה חדשה להדחה הלפני אחרונה של העונה!

אלה המועמדים ברשימה הסופית להדחה השבוע – 

אברהם אקלום, שי לי עופרי, שניר בורגיל, יענקי גולדהבר, סתיו קצין וליאל קוצרי –