תקציר ההדחות הקודמות – מאיה גרוסמן, רוי רייניש, עידן מורד, גל קספרס, אלון חובל, לרה מטודי

גיא איתן ולין אלפי פרשו, ודיירי הכניסה השנייה נכנסו – אורי כהן, אורי נגר, שיר צרפתי, ליאל קוצרי, ריקי רוטר, עדן שבירו, יאיר כמכאג'י, דנה משה

אלה המועמדים ברשימה הסופית להדחה השבוע – רק וותיקים מועמדים –

אברהם אקלום, בן ויארניק, יענקי גולדהבר, ניקול בוטביניק, ספיר בורגיל, שי לי עופרי