אלה המועמדים ברשימה הסופית להדחה השבוע – ותיקים וחדשים – –

אברהם אקלום, יאיר כמכאג'י, ריקי רוטר, עדן שבירו, סתיו קצין, שיר צרפתי