יש לנו רשימתה הדחה להדחה ה9 של העונה!

אלה המועמדים ברשימה הסופית להדחה השבוע – ותיקים וחדשים –

הדיירים הותיקים, שניר בורגיל, ספיר בורגיל, שי לי עופרי, סתיו קצין, יענקי גולדהבר, יובל לוי, אברהם אקלום, אתי ייטב, והדיירים החדשים – אורי כהן, שיר צרפתי, יאיר כמכאג'י, עדן שבירו, אורי נגר, דנה משה וליאל קוצרי.

אחד מהם יהיה המודח ה9 וייצא מהבית ברביעי הקרוב!

את מי תצילו מהדחה?