רשימת ההדחה של הקבוצה הכחולה –

סתיו קצין, יענקי גולדהבר, שי עופרי, עדן שבירו ואברהם אקלום –

האחרון בהצבעות יעלה לדו קרב מול האחרון בהצבעות הקבוצה האדומה

ואחד מהם יהיה המודח החמישה עשר מהבית וייצא במוצ"ש הקרוב!