רשימת ההדחה של הקבוצה האדומה-

אורי נגר, ספיר בורגיל, שניר בורגיל, ליאל קוצרי ויובל מעתוק –

האחרון בהצבעות יעלה לדו קרב מול האחרון בהצבעות הקבוצה הכחולה

ואחד מהם יהיה המודח החמישה עשר מהבית וייצא במוצ"ש הקרוב!